Mechanika

Mechanika gry jest niezwykle prosta. Opiera się ona na wykorzystaniu najpopularniejszego rodzaju kości – kości sześciennych. Za każdym razem, gdy gracz zechce sprawdzić, czy jakaś czynność się powiodła, przeprowadza test odpowiedniej umiejętności opartej na pewnym atrybucie. Poziom atrybutu określa liczbę kości, jaką gracz rzuca w teście, a poziom umiejętność odpowiada za poziom sukcesu – jeśli na kostce wypadł wynik mniejszy lub równy poziomowi umiejętności, to na tej kostce wypadł sukces. Przed rzutem mistrz gry ustala stopień trudności testu. Jeżeli gracz w teście wyrzuci przynajmniej tyle sukcesów, ile wynosi stopień strudności, to test jest zdany, a czynność zakończona jest powodzeniem. W przeciwnym wypadku czynność się nie udaje.

Proste, prawda?

Dodaj komentarz